คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ ฉบับที่ 5
การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
6 เม.ย. 64
     การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกฯ
5 เม.ย. 64
     ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกฯ
คณบดีเข้าร่วมพิธี
4 เม.ย. 64
     คณบดีเข้าร่วมพิธี "ดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ"
อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ดัน “ม.แม่โจ้สู่หนทางมหาวิทยาลัยการเกษตรที่ดีที่สุด”
29 มี.ค. 64
     อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ดัน “ม.แม่โจ้สู่หนทางมหาวิทยาลัยการเกษตรที่ดีที่สุด”
การหารือเรื่องกรอบแนวคิดการบริหารนโยบายสาธารณะในมิติการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดจนการศึกษาแนวทางในการที่จะเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้บนฐานวัฒนธรรมเกษตรร่วมสมัยและปลอดภัย
23 มี.ค. 64
     การหารือเรื่องกรอบแนวคิดการบริหารนโยบายสาธารณะในมิติการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดจนการศึกษาแนวทางในการที่จะเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้บนฐานวัฒนธรรมเกษตรร่วมสมัยและปลอดภัย
กิจกรรม
19 มี.ค. 64
     กิจกรรม "การประชุมกลุ่มย่อย พื้นที่นำร่องโครงการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง" เทศบาลเมืองพนัสนิคม
กิจกรรม
19 มี.ค. 64
     กิจกรรม "การประชุมกลุ่มย่อย พื้นที่นำร่องโครงการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง" เทศบาลตำบลบ้านฉาง
การประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
18 มี.ค. 64
     การประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
6 เม.ย. 64
     การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกฯ
5 เม.ย. 64
     ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกฯ
คณบดีเข้าร่วมพิธี
4 เม.ย. 64
     คณบดีเข้าร่วมพิธี "ดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ"
อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ดัน “ม.แม่โจ้สู่หนทางมหาวิทยาลัยการเกษตรที่ดีที่สุด”
29 มี.ค. 64
     อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ดัน “ม.แม่โจ้สู่หนทางมหาวิทยาลัยการเกษตรที่ดีที่สุด”
สภาสถาปิก