Our Timeline
Our Timeline
Our Tweets
Our Channel
archmaejo@gmail.com
Image

พิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะ เนื่องในวัน "ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย" [ 30 ต.ค. 63 ]
[ 30 ตุลาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้มีการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นครั้งตัวของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ไว้เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลัง ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้ระลึกถึง ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษและ Workshop "ชุมช่างไม้" [ 29 ต.ค. 63 ]
[ 29 ตุลาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษและ Workshop "ชุมช่างไม้" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สถ 421 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณประเสก ฝาคำ สถาปนิกหนึ่งในผู้ก่อตั้ง หจก. ชุมช่างไม้ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานไม้ และกระบวนการออกแบบ แรงบันดาลใจ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ของงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประยุกต์ และมีการทำกิจกรรม Workshop "ชุมช่างไม้" โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ การสร้างโมเดลจากไม้จริง และการฝึกใช้เครื่องมือด้านงานไม้ ณ อาคารปฏิบัติการวิชาชีพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

Image

ร่วมพิธีแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม [ 25 ต.ค. 63 ]
[ 25 ตุลาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร, รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร, อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย, นายสุรพล บุญยืน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และตัวแทนบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ นางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

Image

FAMELINE​ GROUP​ เข้าพบ และแสดงความยินดี​กับคณบดี [ 19 ต.ค. 63 ]
[ 19 ตุลาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ตัวแทนผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์​ FAMELINE​ GROUP​ เข้าพบ และมอบภาพเขียนพุทธศิลป์อันงดงาม​ของท่านศิลปินแห่งชาติ​อาจารย์เฉลิมชัย​ โฆษิตพิพัฒน์​ ในวาระโอกาสแสดงความยินดี​กับ​ อาจารย์ ดร.โชคอนันต์​ วาณิชย์เลิศธนาสาร​ ที่ได้รับตำแหน่งคณบดี​คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้​

Image

คณบดีร่วมเสวนาเรื่อง "ม่วนเวียงเจียงใหม่สู่มรดกโลก" [ 17 ต.ค. 63 ]
[ 17 ตุลาคม 2563 ]

คณบดี​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้​ ได้ร่วมเสวนาเรื่อง"ม่วนเวียงเจียงใหม่สู่มรดกโลก" จัดโดยกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา​ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปภัมภ์​ สาขาล้านนา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา​ในครั้งนี้ อาทิ รศ.ดร.ชาญรงค์​ ศรีสุวรรณ​ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​, ดร.นิวัตร​ ตันตยานุสรณ์​ สถาปนิกอาวุโส​อดีตประธานกรรมาธิการ ต้องขอขอบคุณ​ fameline group ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ สำหรับสถาปนิก​ นักศึกษา และประชาชนในการเสวนาครั้งนี้.

Image

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด POSCO-Thainox DESIGN AWAED 2020 [ 28 ส.ค. 63 ]
[ 28 สิงหาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายวโรโดม วงศ์สาย นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด POSCO-Thainox DESIGN AWAED 2020 ภายใต้ปรัชญาธุรกิจ “พลเมืองบรรษัท : สร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน” จัดโดย บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ ซึ่งให้โจทย์ในการออกแบบผลงานเกี่ยวกับเก้าอี้ ม้านั่ง ที่ทำจากสเตนเลสสตีลเป็นหลัก เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา ได้ใช้ความสามารถรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผลงานที่ชนะเลิศจะถูกนำไปผลิตเป็นชิ้นงานจริง เพื่อบริจาคให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

Image

พิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะ เนื่องในวัน "ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย" [ 30 ต.ค. 63 ]
[ 30 ตุลาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการสักการะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้มีการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นครั้งตัวของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ไว้เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลัง ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้ระลึกถึง ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

ร่วมพิธีแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม [ 25 ต.ค. 63 ]
[ 25 ตุลาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร, รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร, อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย, นายสุรพล บุญยืน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และตัวแทนบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ นางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

Image

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563 [ 15 ต.ค. 63 ]
[ 15 ตุลาคม 2563 ]

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 และได้ใช้พื้นที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (รอบชิงชนะเลิศ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมและมัธยมจากโรงเรียนในสังกัดจังหวัดทั่วภาคเหนือ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปกรรมและศิลปินสีน้ำภายนอก เป็นกรรมการผู้ตัดสินผลงานการวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ อันได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ ณ วิชัย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 2) รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว สาขาวิชาทัศนศิลป์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร วิชัยกุล สาขาวิชาทัศนศิลป์ อาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ 5) อาจารย์ธนกร ไชยจินดา ศิลปินสีน้ำอิสระ

Image

โครงการน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 [ 12 ต.ค. 63 ]
[ 12 ตุลาคม 2563 ]

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุรพล บุญยืน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ได้เข้าร่วมโครงการน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Image

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2563 [ 3 ก.ย. 63 ]
[ 3 กันยายน 2563 ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2563" เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับความเมตตาด้านพิธีกรรมทางศาสนา การเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลจากคณะพระสงฆ์สำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่ ทั้งนี้ มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครอบครูศิลปะแบบล้านนา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช อาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอกเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญริเริ่มกิจกรรมอันดีงามนี้ ให้กับคณะเป็นประจำทุกปี

Image

คณบดีร่วมเสวนาเรื่อง "ม่วนเวียงเจียงใหม่สู่มรดกโลก" [ 17 ต.ค. 63 ]
[ 17 ตุลาคม 2563 ]

คณบดี​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้​ ได้ร่วมเสวนาเรื่อง"ม่วนเวียงเจียงใหม่สู่มรดกโลก" จัดโดยกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา​ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปภัมภ์​ สาขาล้านนา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา​ในครั้งนี้ อาทิ รศ.ดร.ชาญรงค์​ ศรีสุวรรณ​ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​, ดร.นิวัตร​ ตันตยานุสรณ์​ สถาปนิกอาวุโส​อดีตประธานกรรมาธิการ ต้องขอขอบคุณ​ fameline group ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ สำหรับสถาปนิก​ นักศึกษา และประชาชนในการเสวนาครั้งนี้.

Image

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563 [ 15 ต.ค. 63 ]
[ 15 ตุลาคม 2563 ]

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 และได้ใช้พื้นที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (รอบชิงชนะเลิศ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมและมัธยมจากโรงเรียนในสังกัดจังหวัดทั่วภาคเหนือ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปกรรมและศิลปินสีน้ำภายนอก เป็นกรรมการผู้ตัดสินผลงานการวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ อันได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ ณ วิชัย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 2) รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว สาขาวิชาทัศนศิลป์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร วิชัยกุล สาขาวิชาทัศนศิลป์ อาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ 5) อาจารย์ธนกร ไชยจินดา ศิลปินสีน้ำอิสระ