ข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
กิจกรรม ระลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้
30 ต.ค. 66

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พร้อมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ระลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดให้ที่ 30 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน และเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย สำนักหอสมุด

อ่านต่อ...
หมวดหมู่ (Categories): คณบดี, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แท๊ก (Tags): #คณบดี, #สืบสานประเพณี