ข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณ "ฅน ต้น แบบ ปีที่ 3 " และ รับมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2567
5 พ.ย. 66

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมวาระครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ฅน ต้น แบบ ปีที่ 3” ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว ได้มีการมอบโล่เกียรติคุณ "ฅน ต้น แบบ ปีที่ 3" ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่น ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ และด้านการทำคุณประโยชน์และการบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมทั้กิจกรรมรับมอบทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ รับมอบทุนการศึกษา และมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนทุนการศึกษา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และแขกผู้มีเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เทพ พงษ์พาณิช (ที่ปรึกษาคณะ) อาจารย์พรศิลป์ รัตนชูเดช (อาจารย์อาวุโส) อาจารย์ ดร.พิศาล ตันสิน อาจารย์พงษ์สิน ทวีเพชร และรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "ฅน ต้น แบบ ปีที่ 3" และร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบการศึกษาในครั้งนี้

หมวดหมู่ (Categories): คณบดี, ศิษย์เก่า, ประชาสัมพันธ์, การบริหารจัดการ
แท๊ก (Tags): #คณบดี, #ศิษย์เก่า, #ทุนการศึกษา